Nơi chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống

[ Chào mừng bạn đến với diễn đàn Mua thời gian ]

Diễn đàn chia sẻ thông tin thú vị, kinh nghiệm, kỹ năng sống

Mục đích:

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin hữu ích về cuộc sống,

học tập, làm việc, quan hệ xã hội cho tất cả mọi người, không kể

già trẻ nam nữ, trong đó đặc biệt hướng tới những ai đang đi học,

đi làm, đã có gia đình cần giáo dục con cái cũng như đang chuẩn

bị hành trang cho cuộc sống hôn nhân, gia đình.

Nội dung:

1. Thông tin NGON, BỔ, RẺ!

   1.1 Mời chào mua bán 

   1.2 Quảng cáo dịch vụ

   1.3 Đào tạo-Việc làm-Tuyển dụng

2. Thời gian mang đến lợi ích cho ai?

   2.1 Thời gian là liều thuốc quý giá

   2.1 Chuyện kinh bang tế thế

   2.2 Ký sự: Hành trình thời gian

3. Trải nghiệm: được và mất!

   3.1 Sức khỏe và thành công

   3.2 Đi một ngày đàng

   3.3 Những tình huống oái oăm

   3.4 Du lịch-Ẩm thực

4. Kỹ năng hàng ngày mang lại lợi ích gì?

   4.1 Tư duy thành công

   4.2 Kiến thức chuyên ngành

   4.3 Kỹ năng mềm

   4.4 Sống trẻ-nghĩ lớn

5. Tình yêu có cần tiền bạc?

   5.1 Triết lý tình yêu

   5.2 Giao lưu-Tán gẫu

   5.3 Quê hương-Gia đình

   5.4 Cùng cảm nhận

Xin mời bắt đầu!