Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! Rules

Việc đăng ký vào Diễn đàn hoàn toàn miễn phí!
Trước khi ghi danh tất cả đều phải đồng ý với những quy ước sau:

  • Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ.
  • Xin đừng bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.
  • Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.
  • Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, thiếu tính xây dựng nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.
  • Xin đừng gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung bạo lực, thô tục hay khiêu dâm.

Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước.

@ Sau khi trở thành thành viên, bạn chỉ có thể đăng các bài đã được duyệt. Vì vậy, nếu bạn muốn đăng bài, kể cả quảng cáo, xin mời gửi nội dung bài đến địa chỉ email: muathoigian2020@gmail.com để được duyệt và được đăng.

Xin cảm ơn!

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vnChipLove's Family